Informacije o K-9 Immunity™ za veterinara

K-9 Immunity Plus™ je komplementarni lek koji se daje oralno (u Sjedinjenim Državama pripada klasi dijetetskih suplemenata), a namenjen je svakodnevnoj upotrebi kod odraslih pasa koji prolaze konvencionalnu terapiju, radi optimizacije funkcionisanja imunološkog sistema. Sastoji se od heterogene mešavine više heteropolisaharidnih jedinjenja dobijenih iz nekoliko vrsta poznatih medicinskih pečuraka.

Primarni tipovi polisaharida koji se nalaze u K-9 Immunity Plus™ su raznih strukturalnih uređenja, dugih lanaca, velike molekularne težine, polisaharidi desnogirog trostrukog heliksa, primarno 1-3 beta formacija glavnog lanca (kao kod lentinana, PSKa i PSPa) Osnovni lanac prvenstveno se sastoji od d-glukoze i d-manoze, sa većim i manjim stepenom alfa i beta postraničnog grananja. Postranične grane sadrže veliki broj pentoza i heksoza poput arabinoze, ksiloze, fukoze, manoze i glukoze, sa i bez vezanih polipeptida i proteina. Ovi kompleksi heteropolisaharida i polisaharida- proteina (glikoproteina) nisu rastvorivi u vodi i etanolu.

Svaka crveno-bela kapsula veličine '0' sadrži 500 mg čistog ekstrakta heteropolisaharida, bez dodatnih veziva, dopuna, poboljšivača permeacije ili agenasa postepenog rastvaranja (oslobađanja).

KLINIČKA FARMAKOLOGIJA
K-9 Immunity Plus™ je dijetetski suplement značajnog farmakoliškog potencijala. Premda su tačni mehanizmi delovanja samo delimično otkriveni, izgleda da je osnovno dejstvo polisaharida dobijenih iz pečuraka i proteoglikanskih komponenata aktivacija i poboljšanje raličitih aspekata urođene specifične reakcije imuniteta (reakcija imuniteta domaćina). Broj i aktivnost T limfocita (T-ćelija), B limfocita (B- ćelija), makrofaga i antigen prezentirajućih ćelija (APC) se stimuliše i/ili modulira. Smatra se da se ovakva aktivacija imuniteta postiže vezivanjem beta-glukana, proteoglikana i ostalih heteropolisaharida za određeni ćelijski receptor poznat kao komplementarni receptor tipa 3 (ili CR3) za površinu različitih imunoloških ćelija.

KLINIČKE STUDIJE I ZAPAŽANJA PROIZVOĐAČA
K-9 Immunity Plus™ se do danas (dec. 2006.) koristio kod preko 10,000 pasa obolelih od raka, i zapažanja proizvođača o kliničkim ishodima bila su neverovatno pozitivna. Iako je rak jedna od najtežih bolesti sa kojom su se medicinska i veterinarska profesija susrele, klinička zapažanja pokazuju da većina pacijenata živi boljim životom, ima duži status remisije, i, u poređenju sa pacijentima koji ga ne koriste, uopšteno bolju i efikasniju reakciju na druge terapije prilikom korišćenja.

Do sada je sprovedeno tek nekoliko kontrolisanih studija na psima obolelim od raka koji su koristili heteropolisaharidnu klasu imunomodulatora. S druge strane, postoji bogatstvo kliničkih podataka dobijenih prilikom istraživanja tokom kojih je ova klasa jedinjenja korišćena kao dodatna terapija u lečenju raka kod ljudi. Iako se podaci ne prenose direktno sa vrste na vrstu, mnogi istraživači veruju da je većina mehanizama reagovanja vezana za razvoj i remisiju kancera kod ljudi i pasa identična (ili bar veoma slična). U svakom slučaju, izgleda da psi reaguju bolje na imunomodulacionu terapiju od ljudi.

INDIKACIJE
K-9 Immunity Plus™je indikovan kao svakodnevni suplement za korišćenje kod odraslih pasa koji pomaže pri olakšavanju nuspojava hemoterapije i terapije zračenjem, i izbegavanju oportunističkih infekcija vezanih za konvencionalno lečenje raka. K-9 Immunity Plus™ se prvenstveno koristi kao dopuna konvencionalnoj hemoterapiji ili zračenju pasa koji se leče od raka. Ovaj suplement može se davati svakodnevno inače zdravim odraslim psima obolelim od raka, što može rezultirati u manjem broju nuspojava lečenja i poboljšanju parametara kvaliteta života pomoću već dokazanog imunomodulativnog efekta.

KONTRAINDIKACIJE
Nisu poznate kontraindikacije K9 Immunity Plus™ kod pasa.

MERE OPREZA
Pokazano je da K-9 Immunity Plus™ snižava abnormalno visok nivo šećera u krvi i čini se da poboljšava efikasnost insulina i oralnih anti-dijabetskih lekova. Treba biti oprezan kod pasa dijabetičara, i prilagoditi dozu insulina ili oralnih anti-dijabetskih lekova.

KORIŠĆENJE U SLUČAJEVIMA TRUDNOĆE I LAKTACIJE:
U slučajevima trudnosće i laktacije bezbednost i efikasnost nisu procenjene, kao ni u slučajevima štenadi mlađih od 1 godine. U ovim slučajevima treba biti oprezan i pažljivo posmatrati.

INTERAKCIJA SA HRANOM I LEKOVIMA:
Nije poznata interakcija sa lekovima osim one povezane sa povećanom osetljivosti na insulin kod dijabetičara kao što je gore pomenuto.

UPOZORENJA
K-9 Immunity Plus™koristi se prvenstveno kao dnevni suplement ozbiljno bolesnih pasa; staraocima se savetuje da sama imunomodulaciona terapija verovatno nije najbolji izbor lečenja njihovog psa. Isto tako, veterinar koji vodi slučaj treba da shvati da je svrha ovog suplementa da poveća i poboljša ostale terapijske strategije, i da K-9 Immunity Plus™ ne treba da se koristi kao jedina terapija, osim u slučajevima u kojima ostale prikladne mogućnosti lečenja nisu dostupne.

NUSPOJAVE
Prilikom korišćenja K-9 Immunity Plus™ nisu zabeležene nuspojave. Kod ovakvih i drugih biološki aktivnih agenasa uvek je moguća alergijska reakcija. Ako sumnjate na alergijsku reakciju, smesta prekinite sa davanjem suplementa.

PREDOZIRANJE
Nema poznatih indicija predoziranja K-9 Immunity Plus™. Akutna i hronična toksičnost ovog suplementa testirana je na dozama do 1000 puta većim od preporučene dnevne doze, i nisu zabeleženi slučajevi toksičnosti. K-9 Immunity Plus™ se dobro podnosi i nije toksičan.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE
Tokom aktivnog lečenja raka i 7 dana pre/posle operacije preporučuje se 500 mg K-9 Immunity Plus™ na svakih 5 kg težine, svaki dan uz obroke (jedna kapsula na svakih 5kg, dnevno).

Kao dodatak terapiji antibioticima, 500 mg na svakih 10 kg težine, dnevno, tokom trajanja terapije plus dodatnih nedelju dana nakon prestanka terapije.

Za opštu podršku imunitetu i izbegavanje ponovne pojave raka nakon što se konstatuje da pacijent više nema simptome kancera, preporučuje se 500 mg K-9 Immunity Plus™ na svakih 10 kg težine, dnevno, uz obroke.

Preporučuje se da se proizvod transfer faktora iz kravljeg kolostruma ili ptičijeg izvora daje kao dodatak K-9 Immunity Plus™, pošto povećava biološku raspoloživost (a time i efikasnost) heteropolisaharida imunomodulativnih jedinjenja. Dnevna doza može da se daje jednom dnevno ili da se podeli na više jednakih doza, dejstvo će biti isto.

KAKO SE ISPORUČUJE:
K-9 Immunity Plus™ dolazi u bočicama od 84 kapsule crveno-bele boje, od kojih svaka ima 500 mg.

Takođe dostupan u velikim pakovanjima i privatnom formatu za kliničko izdavanje Za sve detalje nazovite nas na 011/ 35 73 592 i 062/ 55 77 12 ili nam pošaljite E-MAIL.

Kao i sve lekove, držati van domašaja dece.

K-9 Immunity™ je prvi izbor

K-9 Immunity™ i K-9 Immunity Plus™ su suplementi za jačanje imuniteta namenjeni psima tokom tretmana u borbi protiv raka, ili za pse koji su suočeni sa ozbiljnim zdravstvenim teškoćama. To su najmoćniji proizvodi za jačanje imuniteta za pse na tržištu, i toliko smo sigurni da će pomoći vašem ljubimcu da je 100% zagarantovano zadovoljstvo naših korisnika. Ovo su najbolji suplementi za jačanje imuniteta namenjeni psima koji se mogu nabaviti na tržištu.

Opširnije

K-9 Immunity Plus™

K-9 Immunity Plus™ je nova i unapređena formula suplementa za jačanje imuniteta, K-9 Immunity™. Sa pojavom K-9 Immunity™ na tržištu 2005. godine, došlo je do velikog iskoraka u tretmanima lečenja raka kod pasa. Poznato jeda hemoterapija, hirirgija i zračenje ne leče rak, već samo pomažu u uklanjanju mase zaražene tumorom. Ovi tretmani se ne bave postojećim problemom disfunkcije imuniteta koji je na prvom mestu uzrokovao pojavu raka.

Opširnije

Zagarantovana bezbednost

Ne možemo da garantujemo da će ovaj proizvod ili bilo koji drugi medikament izlečiti rak kod vašeg psa. U medicini nema garanicije. Teško je verovati bilo kojoj kompaniji koja iznosi takve tvrdnje. Ono što mi garantujemo je da mi nudimo proizvode vrhunskog kvaliteta, proizvedene u Americi od potpuno prirodnih i USDA Sertifikovanih organskih sastojaka.

Vesti o K9 Immunity™ se brzo šire

K9 Immunity™ u štampanim i online medijima

Napomena

Bez obzira na to kako se naši proizvodi koriste u drugim zemljama, ili bilo šta što ste možda čuli ili pročitali, po FDA zakonu u Sjedinjenim Američkim Državama, protivzakonito je da proizvođač navodi bilo kakve medicinske trdnje za zadravstvene suplemente. Nijedan od proizvoda koji se prodaje na ovom sajtu nije prošao procenu od strane FDA. Sve tvrdnje iznete na sajtu MyDogImmunity.com su namenjene isključivo u informativne svrhe. Naši proizvodi nisu namenjeni za dijagnozu, tretman, lečenje ili sprečavanje bilo koje bolesti. Zdravstvene odluke su isuviše važne da bi se donosile bez saveta zdravstvenog radnika. Pozivamo vac i podstičemo da ove informacije podelite sa svojim lekarom. Raspoloženi smo da podelimo rezultate naših istraživanja sa svima koji su zainteresovani.

Preporučujemo

Pratite nas