Tehničke informacije o hemoterapiji

Pseća hemoterapija
Hemoterapija je naziv terapije protiv raka u kojoj se koriste citotoksični hemijski agensi. Reč citotoksičan znači otrovan za ćelije. To vrlo lepo objašnjava njegovo dejstvo. Ubija ćelije. Nažalost, ubija sve ćelije, ćelije raka i zdrave ćelije podjednako. Određene hemikalije toksičnije su po ćelije raka nego po normalne ćelije, ali su ipak otrovne i za ostale zdrave ćelije. Kako vreme prolazi razvijaju se sve noviji lekovi za hemoterapiju, sve se više fokusiraju na kancerozne, i sve su manje opasni po zdrave ćelije, ali za sada je ono što ograničava efikasnost hemoterapije stepen toksičnosti za ostale organe psa.

Zbog toga je veoma važno odabrati ispravan lek ili kombinaciju lekova za lečenje određene vrste raka. Svaka vrsta raka manje- više reaguje na drugačije lekove. Veterinarski onkolog je lekar spoecijalizovan za odabir lekova koji se koriste u lečenju raka kod pasa. Prilikom razmatranja hemoterapije veoma je važno konsultovati se sa licenciranim veterinarskim onkologom. Prilikom hemoterapije bilo koji veterinar može da daje lekove, ali se to ne preporučuje. Veterinarska onkologija je usko specijalizovana oblast i onkolozi imaju mnogo detaljniji trening u ovoj oblasti od veterinara opšte prakse.

Često se priča da psi ne doživljavaju toliko nuspojava hemoterapije kao ljudi. To i jeste i nije tačno. Razlog zbog kojeg ne trpe toliko nuspojava je što se lekovi koriste u mnogo manjim dozama, a one se određuju na osnovu telesne težine. Da pojednostavimo, kod pasa se koriste manje doze baš ZBOG nuspojava. Nažalost, manje doze znače da lečenje pasa nije tako efikasno kao lečenje ljudi. Prosto rečeno, hemoterapija sama ne funkcioniše. Može biti korisna kada se upotrebljava uz suplementaciju, ali osim u veoma retkim slučajevima, ne povećava životni vek, niti poboljšava života pasa obolelih od kancera. Ono što zapravo radi je da ubija ćelije raka, nadamo se brže nego zdrave ćelije. Kada se kombinuje se imunomodulacionom terapijom koja pokreće imunološki odgovor samog tela na rak, može biti vrlo delotvorna.

Evo odlično napisanog opisa hemoterapije koji je izdao Univerzitet u Pensilvaniji:

Hemoterapija se može koristiti kao jedini tretman protiv nekih vrsta kancera ili se može koristiti u kombinaciji sa ostalim načinima lečenja, poput operacije i terapije zračenjem. Ona se pre svega preporučuje u slučajevima u kojima se rak već proširio na druge delove tela (metastazirana bolest), kod tumora koji se ne pojavljuje na samo jednom mestu (multicentrična bolest), ili kada tumor ne može da se otkloni hirurškim putem (neoperabilna bolest). U nekim slučajevima hemoterapija može da se koristi za smanjenje velikih tumora pre operacije ili za uništenje određene vrste mikroskopski malih ćelija raka koje se ne mogu ili nisu potpuno odstranjene hirurški. Kod kancera koji još na početku bolesti predstavljaju veliki rizik od metastaza, hemoterapija može da se upotrebi nakon operacije ili terapije zračenjem, i pomogne usporavanje rasta ćelija raka u ostalim delovima tela.

Lekovi za hemoterapiju napadaju ćelije tokom procesa rasta i deobe. Pojedini lekovi mogu funkcionisati po različitim mehanizmima, kao što je uništavanje genetskog materijala ćelije (DNK) ili sprečavanje deobe. Ali hemoterapijski lekovi ne mogu da razlikuju maligne ćelije raka i normalne ćelije. Sve ćelije koje se brzo dele su potencijalno osetljive na hemoterapiju. Od toksičnih do normalnih, telesna tkiva koja ubrzano rastu ili se obnavljaju su razlog za većinu nuspojava tokom hemoterapije. Srećom, ta normalna tkiva nastavljaju da rastu i popravljaju se, tako da je šteta načinjena hemoterapijom retko kad stalna.

U poređenju sa ljudima koji primaju hemoterapiju, životinje ljubimci doživljavaju manje i blaže nuspojave, jer koristimo manje doze lekova i ne kombinujemo toliko lekova kao u humanoj medicini. Normalna tkiva obično najosetljivija na hemoterapiju su zidovi creva, koštana srž (koja proizvodi crvena i belna krvna zrnca) i folikule dlake.

Posledice toksičnosti po gastrointestinalni trakt odgovorne su za smanjeni apetit, povraćanje i dijareju. Te posledice mogu biti blage, umerene ili teške. U većini slučajeva ti znaci su blagi i obično nestanu sami od sebe ili unošenjem leka oralnim putem u kućnim uslovima. Iako se retko dešava, neki psi (i mačke) mogu dobiti jaku dijareju koja zahteva bolničko lečenje i terpapiju sa mnogo tečnosti. U mnogim slučajevima gastrointestinalne nuspojave hemoterapije ne vide se na dan terapije. Obično se javljaju 3 do 5 dana kasnije.

Supresija koštane srži od strane hemoterapijskih lekova može uzrokovati pad broja belih krvnih zrnaca, zbog čega dolazi do povećane sklonosti infekcijama. Infekcija obično potiče iz samog tela životinje (od bakterija koje se obično nalaze u crevima, ustima, na koži, itd.). Teške infekcije mogu zahtevati hospitalizaciju radi intenzivne pomoćne nege koja obuhvata i unos tečnosti i antibiotika intravenoznim putem. Kada se u hemoterapiji koristi lek za koji se zna da ima visoku potenciju supresije koštane srži, nekoliko dana nakon tretmana radi se kompletna krvna slika (KKS). Ako je broj belih krvnih zrnaca nizak, a vaš ljubimac se dobro oseća, kao preventivna mera prepisuju se antibiotici. Dalje doze hemoterapije prilagođavaju se na osnovu KKS-a. Anemija (nizak broj crvenih krvnih zrnaca) je česta komplikacija kod raka ali je retko uzrokuju lekovi za hemoterapiju koji se koriste u veterinarskoj medicini.

Ćelija folikula dlake kod pasa (i mačaka) koji imaju kratku dlaku ili se ne linjaju može biti posebno podložna uticaju hemoterapije. Određene vrste pasa, kao što su terijeri ili pudlice, doživeće značajan gubitak dlake. Gubitak dlake je najprimetniji na licu i repu. Mačkama često opadaju brkovi i duge dlake iznad očiju. Nakon prestanka hemoterapije dlaka će opet narasti, ali u prvo vreme može malo da se razlikuje po boji i teksturi.

Postoje različite vrste hemoterapijskih agenasa i svaki od njih ima manje ili veće tendencije da uzrokuje nuspojave. Ako se vaš kućni ljubimac leči lekovima za koje se zna da izazivaju nuspojave, prepisaćemo vam lekove poput antiemetika (lekova protiv mučnine i povraćanja) koji pomažu u sprečavanju ovakvih komplikacija. Pored toga, daćemo vam uputstvo šta da radite ako i kada se problem javi. Retko se srećemo sa tako teškim nuspojavama kao onim goreopisanim; procena je da se javljaju kod manje od 5% kućnih ljubimaca na hemoterapiji. Uz odgovarajuće ponašanje većina životinja se oporavi bez teškoća u roku od nekoliko dana.

Molimo vas da imate na umu da bilo koja životinja može reagovati neočekivano na bilo koji lek.

Način davanja hemoterapijskog leka, učestalost davanja i broj prepisanih tretmana zavise od slučaja do slučaja. Vrsta raka, obim bolesti i opšte zdravstveno stanje životinje pomažu onkologu da odredi protokol lečenja (vrstu leka, dozu i raspored uzimanja) koji odgovara vašem ljubimcu.

Neki lekovi su oralnog tipa (pilule) i daju se kod kuće. Ostali su kratke inekcije koje zahtevaju odlaske kod veterinara. U nekim slučajevima, spora infuzija ili ponavljanje tretmana tokom dana mogu dovesti do toga da životinja provede dan u bolnici. Tretmani se obično ponavljaju od jednom nedeljno do jednom na svake tri nedelje. Da bi se pratili rezultati hemoterapije u nedeljama između tretmana, verovatno će biti trebati redovne analize krvi.

Trajanje hemoterapije zavisi od vrste kancera i obima bolesti. Neke životinje treba da primaju hemoterapiju do kraja života. Kod ostalih tretmani mogu da se prorede ili prekinu nakon određenog broja nedelja ili meseci, pod uslovom da se kancer povlači, tj. da ne postoje dokazi prisustva raka u telu. Hemoterapija može da se nastavi ako se rak ponovo pojavi.

Evo liste uobičajenih hemoterapijskih lekova koji se koriste kod pasa obolelih od raka i nuspojava koje možete očekivati:

L-ASPARAGINAZA:
ZAŠTIĆENA IMENA: ELSPAR, ONCASPAR, i ERWINASE

Lek se unosi isključivo inekcijom.

Da bi bilo koji lek bio efikasan u lečenju raka, moraju da postoje fundamentalne razlike između zdravih ćelija i ćelija raka. Lek za hemoterapiju mora da radi na toj razlici među ćelijama tako što će da poštedi normalne ćelije i uništi samo ćelije raka. L-asparaginaza je enzim koji koristi neobično visok kriterijum da neke vrste ćelija tumora imaju za aminokiselinu asparagin. Asparagin je aminokiselina koju sve ćelije moraju da imaju da bi proizvodile proteine. Asparagin može da se proizvodi u ćeliji pomoću enzima koji se zove asparagin sintetaza ili može da se apsorbuje u ćeliju iz spoljašnje sredine (tj. unosi se putem ishrane, telo ga apsorbuje i daje na raspolaganje ćelijama).

Ćelije tumora, tačnije ćelije limfatičnog tumora zahtevaju ogromne količine asparagina koji treba da drži korak sa njihovim brzim, zloćudnim rastom. To znači da koriste asparagin iz ishrane, kao i onaj koji same proizvedu (ograničenu količinu), da bi zadovoljile svoje velike potrebe za njim. L- asparaginaza je enzim koji uništava asparagin van ćelije. Normalne ćelije su u stanju da same naprave sav asparagin koji im treba, dok se ćelije tumora ubrzo iscrpe i umru.

NAČIN KORIŠĆENJA LEKA:
Ovaj lek se koristi uglavnom protiv limfoma, ali može da se koristi i u nekim protokolima lečenja tumora mast ćelija. Za razliku od ostalih hemoterapijskih agenasa može da se da kao intramuskularna, potkožna ili intravenozna inekcija bez straha od iritacije tkiva. Ovo nije lek koji se koristi kod kuće.

NUSPOJAVE:
L-asparaginaza je enzim koji u komercijalne svrhe proizvodi bakterija. To je u suštini strani protein i kao takav može izazvati anafilaktičku reakciju. To je retka komplikacija, ali u nekim slučajevima može da se prporuči pred- tretman u vidu antihistaminika i kortikosteroida.

L-asparaginaza može uticati na zgrušavanje krvi, povećati nivo šećera u krvi, enzim jetre u analizama krvi, a kod nekih pacijenata može izazvati oboljenja jetre.

Jedina uobičajena nuspojava ovog leka je povraćanje.

Za razliku od ostalih hemoterapijskih agenasa, supresija proizvodnje krvnih zrnaca od strane koštane srži ne smatra se značajnim problemom kada je ovaj lek u pitanju.

INTERAKCIJA SA DRUGIM LEKOVIMA:
Metotreksat je još jedan čest lek protiv tumora. L-asparaginaza i metotreksat utiču negativno jedan na drugog i ne treba ih koristiti zajedno, već se moraju davati sa najmanje 48 sati razlike.

MERE OPREZA:
Kada L-asparaginaza uništi asparagin, nusproizvod je amonijak. Kod pacijenata sa oslabljenom funkcijom jetre, prolazni visoki nivoi amonijaka u krvi mogli bi predstavljati toksični problem. Oboljenje jetre ne isključuje upotrebu L-asparaginaze, ali je bitno paziti na simptome koji se odnose na oboljenje jetre (opšte neurološke abnormalnosti/hepatička encefalopatija). Upotreba L-asparaginaze takođe je povezivana sa pankreatitisom, zapaljenjem pankreasa.

CISPLATIN:
Zaštićeno ime: Platinol

Lek se unosi isključivo inekcijom

NAČIN KORIŠĆENJA LEKA:
Cisplatin se koristi isključivo intravenozno. Ubrizgavanje prati unos velikih količina vode da bi se izazvalo preterano uriniranje i time obezbedile neke mere zaštite bubrega. To znači da će vaš ljubimac na dan tretmana morati da se hospitalizuje, a nakon povratka kući treba da dobije mnogo vode i ostalih tečnosti. Jedan od načina da naterate psa da konzumira dosta tečnosti je da mu ponudite pileću ili goveđu supu (nesoljenu ili blago posoljenu).

KANCERI KOD KOJIH CISPLATIN MOŽE BITI KORISTAN:
Karcinomi i osteosarkomi

NUSPOJAVE:
Kod korišćenja cisplatina očekuje se mučnina koja se javlja šest sati nakon tretmana i koja traje narednih šest sati. Da bi se ublažio ovaj efekat mogu se dati lekovi protiv mučnine.

Cisplatin može izazvati oštećenje jetre. Kontrolna testiranja krvi redovno se vrše, tako da u slučaju povišenih bubrežnih enzima terapija može da se modifikuje.

Na cisplatinu može doći i do supresije koštane srži. Da bi se proverila količina različitih krvnih zrnaca, treba redovno raditi kompletne analize krvi.

Cisplatin može biti toksičan po neke nerve. Premda ovaj lek često uzrokuje gluvoću kod ljudi, to nije primećeno kod pasa. Postoji nekoliko dokumentovanih slučajeva pasa kod kojih se razvio problem sa nervima zadnjih nogu, što je uticalo na njihovu sposobnost hoda.

MERE OPREZA:
Cisplatin se koncentriše u jetri, crevima i bubrezima i prisutan je u telu još šest meseci nakon tretmana, ali 80% se eliminiše urinom nakon 48 sati.

Cisplatin se ne može koristiti kod pacijenata sa bubrežnim oboljenjima ili supresijom koštane srži. Za ove pacijente moraju se odabrati drugi hemoterapijski agensi.

Cisplatin smanjuje plodnost i uzrokuje pojavu urođenih mana. Ne treba ga koristiti kod uzgojnih ženki dogod postoje druge mogućnosti.

Karboplatin
Ostali nazivi: Paraplatin

Veoma sličan cisplatinu, i koristan kod kancera koji ne reaguju na cisplatin. Karboplatin je znatno skuplji od cisplatina i izaziva veću supresiju koštane srži. Zbog toga se koristi samo nekon što terapija cisplatinom ne pokaže rezultate. Uglavnom se koristi za osteosarkom i lečenje drugih vrsta kancera kostiju.

Hlorambucil
Oralni lek – oblik tableta od 2 mg

Lečenje raka pomoću hemoterapije (umesto operacijom ili zračenjem) posebno je korisno kada rak nije lokalizovan u jednom delu tela. Korišćenje lekova omogućava krvnim sudovima da ih prenose čak i u udaljene ili neki drugi način nepristupačne delove tela. Da bi hemoterapija bila efikasna, lekovi moraju uništiti ćelije tumora, i poštedeti sve obližnje zdrave ćelije. To se postiže korišćenjem lekova koji utiču na ćelijske aktivnosti karakteristične pre svega za ćelije tumora, a ne dešavaju se u normalnim ćelijama. Većina agenasa hemoterapije koncentrišu se na brzu deobu ćelija koja karakteriše širenje kanceroznih ćelija.

Hlorambucil je alkilirajući agens iz grupe azotnih iperita. Alkilirajući agensi funkcionišu tako što vezuju nizove DNK, pa se tako dupli heliks DNK ne može odvezati i replicirati. (Drugim rečima, nije moguća deoba ćelije). Takođe vezuju ostale bitne biohemikalije koje usporavaju njihovo funkcionisanje, pa mogu čak prekinuti DNK niz. Tako se ćelije raka (i ostale koje se brzo dele) ne mogu replikovati.

Alkilirajući agensi kao grupa imaju problema sa nuspojavama. Pošto hlorambucil relativno sporo deluje, kao lek je pokazao i manje nuspojava. Upotreba hlorambucila pospešila je lečenje brojnih kancera i bolesti imunog sistema.

NAČIN KORIŠĆENJA LEKA:
Hemoterapijski protokoli za sledeće kancere obuhvataju hlorambucil:
Limfocitna leukemija
Multipl mijelom
Rak jajnika
Limfom
Policitemija rubra vera
Hlorambucil se obično daje svaki ili svaki drugi dan.

NUSPOJAVE:
Glavna nuspojava koja zabrinjava kod hlorambucila je supresija koštane srži. Koštana srž je izvor svih krvnih zrnaca- i belih i crvenih. Kod supresije koštane srži, osoba može da razvije anemiju (nedovoljan broj crvenih krvnih zrnaca), može doći do opadanja broja belih krvnih zrnaca (koji sačinjavaju veliki deo imunološkog sistema), ili oboje. Generalno, ova nuspojava je primetna tokom druge nedelje terapije, i tada definitivno treba proveriti krv da bi se utvrdilo da li je do nje došlo. Kada se prekine sa uzimanjem leka, srž bi trebalo da se oporavi u sledećih nedelju- dve, a retko kada dolazi do teške, dugotrajne supresije. Imunomodulaciona jedinjenja često neutrališu ovu negativnu nuspojavu.

Tokom korišćenja hlorambucila pudlama i keri blu terijerima može početi da opada dlaka, ali generalno ne dolazi do gubitka dlake u onoj meri u kojoj ljudima opada kosa.

Prekomerna doza hlorambucila za posledicu ima supresiju koštane srži u svim ćelijskim linijama, kao i napade.

INTERAKCIJA SA DRUGI LEKOVIMA:
Nuspojava hlorambucila, u vidu supresije koštane srži može se pogoršati ako se lek koristi sa drugim lekovima koji takođe za moguću nuspojavu imaju supresiju koštane srži. Ti lekovi obuhvataju:
Hloramfenikol
Azatioprin
Kolhicin
Ciklofosfamid

Korišćenje hlorambucila može dovesti do potrebe za povećanjem doze alopurinola kod pacijenata koji ga uzimaju (poput dalmatinaca kojima se u bešici od mokraćne kiseline formira kamenje).

MERE OPREZA:
Posledice ovog leka u vidu trovanja DNK isključuju njegovo korišćenje kod trudnica; pored toga, trudnice ne bi trebalo da rukuju ovim lekom, kao ni urinom/fekalijama životinja koje koriste hlorambucil.

Hlorambucil ne treba da se koristi kod pacijenata koji već imaju supresiju koštane srži.

Hlorambucil deluje supresivno na imunološki sistem, i treba pažljivo da se koristi kod pacijenata čiji imunitet je već supresovan, ili koji imaju hronične infekcije.

Toplo se preporučuje istovremeno korišćenje imunomodulativnih jedinjenja i hlorambucila, jer se tako neutrališu efekti supresije imuniteta.

Hlorambucil može izazvati trajnu neplodnost ako se da pacijentima koji još nisu ušli u pubertet.

Neke institucije navode lekove poput benadrila i prednizona kao agense hemoterapije, ali mi smo odabrali da ih isključimo pošto ne odgovaraju definiciji citotoksičnih hemikalija koje se koriste u lečenju raka.

Za više detalja o raznim lekovima za hemoterapiju pogledajte:
www.labbies.com/cancer3.htm#chemo&Treat

K-9 Immunity™

Order Now Image

K-9 Immunity™ je prvi izbor

K-9 Immunity™ i K-9 Immunity Plus™ su suplementi za jačanje imuniteta namenjeni psima tokom tretmana u borbi protiv raka, ili za pse koji su suočeni sa ozbiljnim zdravstvenim teškoćama. To su najmoćniji proizvodi za jačanje imuniteta za pse na tržištu, i toliko smo sigurni da će pomoći vašem ljubimcu da je 100% zagarantovano zadovoljstvo naših korisnika. Ovo su najbolji suplementi za jačanje imuniteta namenjeni psima koji se mogu nabaviti na tržištu.

Opširnije

K-9 Immunity Plus™

K-9 Immunity Plus™ je nova i unapređena formula suplementa za jačanje imuniteta, K-9 Immunity™. Sa pojavom K-9 Immunity™ na tržištu 2005. godine, došlo je do velikog iskoraka u tretmanima lečenja raka kod pasa. Poznato jeda hemoterapija, hirirgija i zračenje ne leče rak, već samo pomažu u uklanjanju mase zaražene tumorom. Ovi tretmani se ne bave postojećim problemom disfunkcije imuniteta koji je na prvom mestu uzrokovao pojavu raka.

Opširnije

Zagarantovana bezbednost

Ne možemo da garantujemo da će ovaj proizvod ili bilo koji drugi medikament izlečiti rak kod vašeg psa. U medicini nema garanicije. Teško je verovati bilo kojoj kompaniji koja iznosi takve tvrdnje. Ono što mi garantujemo je da mi nudimo proizvode vrhunskog kvaliteta, proizvedene u Americi od potpuno prirodnih i USDA Sertifikovanih organskih sastojaka.

Vesti o K9 Immunity™ se brzo šire

K9 Immunity™ u štampanim i online medijima

Napomena

Bez obzira na to kako se naši proizvodi koriste u drugim zemljama, ili bilo šta što ste možda čuli ili pročitali, po FDA zakonu u Sjedinjenim Američkim Državama, protivzakonito je da proizvođač navodi bilo kakve medicinske trdnje za zadravstvene suplemente. Nijedan od proizvoda koji se prodaje na ovom sajtu nije prošao procenu od strane FDA. Sve tvrdnje iznete na sajtu MyDogImmunity.com su namenjene isključivo u informativne svrhe. Naši proizvodi nisu namenjeni za dijagnozu, tretman, lečenje ili sprečavanje bilo koje bolesti. Zdravstvene odluke su isuviše važne da bi se donosile bez saveta zdravstvenog radnika. Pozivamo vac i podstičemo da ove informacije podelite sa svojim lekarom. Raspoloženi smo da podelimo rezultate naših istraživanja sa svima koji su zainteresovani.

Preporučujemo

Pratite nas